Terug naar Hernen

Programma

Openingstijden

28 en 29 augustus van 11:00 tot 17:00 

Programma

Noot: Dit is het programma van 2019, dat van 2021 volgt!

12:00 Boogschutterstraining, arena.

13:00 De Sprookspreker, horeca.

14:00 Toernooi te voet, kampement.

15:00 De Sprookspreker, horeca.

16:00 Veldslag, arena.

Hiernaast treden Circus Alderhandt en de Soete Inval met regelmaat op.  Kunnen de jeugdige bezoekers activiteiten volgen bij het Rariteitenkabinet en Walewein. Pijlen kunnen geschoten worden op de boogbaan van de Haagse Schutters. En kunnen de markt en de Historische kampementen bezocht worden.