Terug naar Hernen

Levende geschiedenis

We zijn net begonnen met het aankondigen van de deelnemers! Check deze pagina binnenkort nog eens om te zien wat erbij gekomen is!

Vroege Middeleeuwen

Niflheim Vikings
De Niflheim Vikings brengen de Vikingperiode 900 tot 1000 na Chr. zo correct mogelijk tot leven. Door de manier van leven en werken in die tijd in het kampement uit te beelden brengen we jullie mee naar de sfeer in die tijd. Hierbij laten wij ambachten en het dagelijks leven zien uit deze tijd zoals handspinnen, wol verven, koken, hout draaien, smeden, vechten, Hnefatafl en het maken van bogen. Nemen jullie ook een kijkje bij ons in het kampement?
 

Hoge Middeleeuwen

Koeckenbackers

Bij ons Normandisch kampement komen de zoete geuren van versgebakken kniepertjes u al tegemoet, want wij zijn de Koeckenbackers.
Zo worden er kniepertjes gebakken in een heel oud ijzer op een open houtvuur.
Wij zijn Normandiërs uit de 11e eeuw en in ons kampement is te zien hoe er in die tijd werd gebakken en gekookt.
In 1066 vond de “Battle of Hastings” plaats waarin de Normandiërs in hevige strijd Engeland veroverden, in ons kampement zijn dan ook Normandische wapens en wapenrustingen te zien.
 
Ollan ion
Natascha van Ollan ion (wolbewerking) neemt je stap voor stap mee in de wereld van schaapvacht naar gekleurd wol ,allemaal op de manier zoals het voor de industrialisatie eeuwen lang gebeurde: met de hand, met vachten, gesponnen wol, natuurlijke kleurstoffen en verf methoden. Ze laat graag zien welke planten, noten,bloemen, wortels, basten en bolters gebruikt worden om wol natuurlijk te verven. Kom voor een praatje en kijk wat er in de pan pruttelt.. kinderen mogen een armbandje vilten of een spel spelen met Maud.
Hospitaalridders
“Deze zevende kruistocht, deze rechtschapen onderneming, is bijzonder voortvarend gestart.
We hebben zonder veel oponthoud een flinke afstand afgelegd richting Aigues-Mortes in
Zuid-Frankrijk, waar de vloot van Koning Lodewijk de IXe voor anker ligt om ons naar Cyprus te brengen. Van daaruit is het nog slechts enkele dagen per schip naar Damietta. Eerst nemen we Egypte in, en daarna, als God het wil… Jeruzalem!” (Mémoires van Frater Toussaint de la Court, 1248)
De historische vereniging De Hospitaalridders laat vervlogen tijden herleven. Als reizende kruisvaarders uit de periode 1248-1259 zijn we gedurende het hele jaar te vinden op allerhande middeleeuwse evenementen, musea en scholen. Met militair vertoon en wapengekletter, religieuze vroomheid en kennis van de 13e-eeuwse medische kunsten laten we zien hoe het leven van de kruisvaarders er in vroegere tijden uit zag.
 

Late Middeleeuwen

Compagnie van Cranenburgh
De Compagnie van Cranenburgh stelt een groep huursoldaten voor uit de jaren zeventig van de 14e eeuw. Deze Compagnie verhuurt zich aan de verschillende strijdende facties die de Lage Landen kenden in deze periode. Vanwege de familiebanden tussen de Cranenburghs en de familie Van Wassenaer strijdt de Compagnie veelvuldig aan Hoekse zijde. Maar niet alleen de bekende factiestrijd van Hoeken en Kabeljauwen vormden een toneel voor de krijgskunsten van de Compagnie van Cranenburgh, ook hebben we ervaring opgedaan in de strijd tussen Heeckerens en Bronckhorsten in Gelre, Schieringers en Vetkopers in Friesland en de Brabantse successieoorlog.

De Bathouwen
De Heer van Buren bond de strijd aan tegen Arnold van Egmond want zijn Hertogdom Gelre werd beleend. Een langdurige strijd was het gevolg. Arnold van Egmond verdedigde zich hardnekkig en overwon, te vuur en te zwaard.

Er begon een toenemende invloed der van Egmonds te ontstaan zowel in Holland als in Gelre. We schrijven 1430 en Arnold van Egmond staat voor de poorten van Buren in de Bathouwe en neemt de stad en kasteel in.
De gebroeders van Buren worden van huis en haard verbannen.
Zo ook ik, ridder in het leger van de Heer van Buren, wonende op het kasteel te Buren, heb laatst in het leger van Adolf van Berg de nu al befaamde slag op St. Hubertusdag op de grenzen van Gulick en Gelre gevochten onder de vlag van de Heer van Buren.
Mijn gemalin, Jonkvrouwe uit het geslacht van Van Oudshoorn Van der Bijl, en ik Ridder Anne Gerardus Bettink Van Mourik reizen sindsdien rond en hopen eens weer in onze geliefde Bathouwe, Buren te kunnen vertoeven.