Lezingenprogramma zaterdagavond

Op zaterdag 24 juni houdt Stichting Kasteel Radboud in samenwerking met het Westfries Genootschap en het Westfries Archief een avond met lezingen. Sprekers zijn:
– Ben Dijkhuis, historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van Kasteel Radboud. Hij zal vertellen hoe het kasteel er ten tijde van de belegering naar alle waarschijnlijkheid uit heeft gezien.
– Hans Mol, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen te Leiden en verbonden aan de Fryske Akademy. Zijn inleiding gaat over Friese volksmilities.
– Mark Raat, historicus en onderzoeksmedewerker bij de Fryske Akademy. Hij behandelt de gevolgen op korte en lange termijn van de belegering van Medemblik op 25 juni 1517.
– Een vierde spreker, van wie de naam bij het ter perse gaan van het Vierkant nog niet bekend was, gaat in op het onderwerp partijstrijd tussen Holland en Friesland in de late middeleeuwen.

Plaats: Kasteel Radboud: Oudevaartsgat 8 te Medemblik
Inloop: vanaf 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 4 per persoon, te voldoen bij de kassa die toegang geeft tot het evenemententerrein. Na betaling kunt u over het evenemententerrein naar het kasteel lopen. Consumpties zijn voor eigen rekening.