Bekijken

De Sprookspreker

Terug op het Middeleeuws Festijn Kasteel ‘De Kelder’ te Doetinchem op 20 en 21 mei: De sprookspreker

De sprookspreker baseert zich in zijn vertellingen op oude verhalen, zoals middeleeuwse ridderballades. Diverse verhalen over Karel de Grote en zijn de paladijnen, de Canterbury Tales en Tristan en Isolde staan in het repertoire. Ook vertelt de sprookspreker sprookjes uit vele verschillende landen, van China tot Schotland.
Belangrijke bron van inspiratie zijn eeuwenoude volksverhalen uit de lage landen. Verhalen als ‘De jongen met de gouden haren’, ‘Het rode kasteel’ en ‘De lever van de draak’ worden al eeuwen doorgegeven. De sprookspreker zet deze traditie voort.

 

Roofvogels

Hierbij maken we het volgende programma punt van het Middeleeuws Festijn Kasteel ‘De Kelder’ te Doetinchem bekend. Een echte demonstratie middeleeuwse valkerij!
De bekende valkenierster Joanne van Zadelhoff – Neuman houdt zich al sinds 2004 bezig met het trainen van roofvogels. Het eerste een anderhalf jaar door middel van een intensieve stage bij erkende valkeniers en later voor haarzelf. Roofvogels en valkerij zijn van kleins af aan al haar passie. Na een paar jaar roofvogels te hebben getraind, is deze hobby uit de hand gelopen en begon zij steeds vaker demonstraties en presentaties te geven. Een valkenierster zoals het hoort: met een echt hart voor haar vogels, waarvan het welzijn voorop staat!